ic-hotline
0983.933.933 - 0822.805.805
ic-web
ic-phone-w
zalo
ic-up-fix
  • Escalator
  • Escalator
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật

Hyundai escalators come standard for maximum performance and ease of transportation. Escalators are often installed in airports, supermarkets, commercial centers, train stations... Modern escalators are used in pairs with one way up and one way down.

 

Đang cập nhật...

Gửi yêu cầu tư vấn

Thông Tin Khách Hàng
Cấu hình thang máy
Hotline: 0983.933.933
Thông báo
Đóng